Ydelse Pris
Kørekortattest kr. 600 ,-
Mulighedserklæring 500 kr. + moms
Varighedserklæring 500 kr. + moms
Sygemelding 500 kr.
Handikap p-skilt 300 kr.
Rejseafbestilling 500 kr.
Enkelttilskudsansøgning 300 kr.
Sikkerhedssele/hjelmundtagelse 500 kr.
Pillepas 300 kr. + moms
Eksamen/sygemelding til udd. 300 kr