Til fordeling af tider til vurdering af akut eller længerevarende sygdom, benytter vi tidsbestillingssystemet Tid Samme Dag.

Ved dette system undgår vi ventetider til vores patienter, ved at afvikle dagens arbejde på dagen.

Du skal derfor kontakte klinikken telefonisk den dag, du ønsker at få en tid. Ring kl 8-12 (fredag 8-10) – gerne tidligst muligt, så får du en tid samme dag.
Du kan også booke sammedagstider fra dagen før kl 16.00 via hjemmesidens Selvbetjening.

I klinikken arbejder vi som et team, og du vil derfor oftest få en tid hos sygeplejersken, uddannelseslægen eller sekretæren, som alle tilkalder lægen ved behov, og der lægges en plan for evt videre udredning, behandling og opfølgning. På den måde fordeler vi klinikkens ressourcer bedst muligt. Der er sat 15 min af pr konsultation.

I særlige tilfælde, vil du få tid direkte hos lægen.

Det er ikke længere muligt, at bestille tider online hos Lene Hald.

I skoleferier eller andre perioder hvor vi også behandler patienter fra byens øvrige lægehuse kan det i sjældne tilfælde ikke lade sig gøre, at få en tid samme dag. I sådanne tilfælde vil man blive tilbudt en tid dagen efter. 

Tider til blodprøver, EKG, lungefunktionstest, årsstatus for kronisk sygdom, vaccinationer, børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser kan bookes frem i tiden ved såvel online som telefonisk kontakt til klinikken (dog ikke 1. graviditetsundersøgelse, denne skal bestilles pr telefon)

Tider til attester (incl motorattest, kommunale attester og forsikringsattester) samt behov for tolk, kan kun bestilles ved telefonisk kontakt til klinikken.