Der gælder særlige regler fra Sundhedsstyrelsen for ordination og fornyelse af recepter på vanedannende medicin. Disse typer medicin skal kun anvendes i særlige tilfælde og i så kort tid som muligt.

Receptfornyelse må kun ske ved personligt fremmøde til en aftalt konsultation.